Peter Klaver

linked_in      Neem contact op.

 

Peter is ruim 25 jaar werkzaam in de automatisering. Hij is een ervaren projectmanager en adviseur op het snijvlak van business en ICT. Hij heeft 10 jaar o.a. als principal consultant voor Getronics PinkRoccade gewerkt en uitgebreide ervaring en diepgaande kennis opgebouwd bij grote administratieve en informatie-intensieve organisaties. Peter heeft een resultaatgerichte, onafhankelijke en open houding. Hij probeert in samenwerking met anderen resultaten te bereiken en heeft ervaring in omgevingen die in beweging zijn. Hij is goed op de hoogte van methoden, technieken, architecturen en ontwikkelingen binnen het financiële en overheidsdomein. Hij verdiept zich in de inhoud en houdt tegelijkertijd het proces en de veranderkundige kant van ontwikkelingen in de gaten. Indien noodzakelijk heeft hij kritische blik op de ICT inrichting en verbeterplannen. Hij gaat complexe vraagstukken niet uit de weg.

 

Keteninformatisering, standaardisatie, interoperabiliteit

Afgelopen jaren stonden in het teken van standaardisatie, keteninformatisering en interoperabiliteit t.b.v. de e-overheid. In 2008 en 2009 was Peter projectleider en adviseur voor de ontwikkeling van een nieuwe proces- en informatie architectuur voor gemeenten (GEMMA 1.0), een “zusje” van NORA. In diezelfde periode voerde Peter meerdere opdrachten uit voor ICTU en voor EGEM/KING voor de versterking en verbreding van de (keten)integratie (berichten)standaard (StUF) en de bijbehorende (semantische) gegevensstandaarden (RSGB/RGBZ). Van 2008 t/m het voorjaar 2011 was hij voorzitter van de StUF Regiegroep. In 2010 was Peter z’n aandachtsgebied het Stelsel van Basisregistraties. In dat kader en in opdracht van ICTU/BZK was hij mede-opsteller van de Uitvoeringsagenda 2010-2015 en Werking van het Stelsel. Voor KING was hij onder meer projectleider en adviseur voor de harmonisatie van de geostandaarden (NEN3610) en de administratief georiënteerde (open) standaarden (RSGB/StUF). Ook was hij namens KING verantwoordellijk voor de ontwikkeling van compliancy afspraken en instrumenten voor StUF (www.stuftestplatform.nl) en een nieuwe standaard voor veelgebruikte Document Management en Zaakservices. Sinds medio 2011 is hij binnen OperatieNUP  (www.operatienup.nl) projectmanager voor standaardisatie, het leveranciersmnanagement en de softwarecatalogus (www.gemmasoftwarecatalogus.nl)

 

Houdt van: 

Innoveren en dingen anders doen, klussen, skien en schaatsen. 

 

Ervaren in: 

Innovatiemanagement, projectmanagement, management consultancy, informatiemanagement, keteninformatisering, applicatie-integratie (EAI), applicatieportfoliomanagement, architectuur (SOA), Stelsel van Basisregistraties, e-overheid, IT-ontwikkeling van beleid,tot en met implementatie, coachen van mensen.  

 

Droomklus: 

Het in teamverband bedenken van inventieve oplossingen, het vervolgens realiseren en er samen een succes van maken.