Management van Systeemontwikkeling

TerZake Partners begeleidt systeemontwikkelingstrajecten naar een doeltreffend eindresultaat. Oftewel: naar een informatiesysteem waar gebruikers met plezier mee werken, waar uw organisatie slagvaardiger mee kan optreden en waar u uw klanten beter mee helpt. We zorgen dat voor een betrouwbaar, onderhoudbaar, gedocumenteerd en getest systeem.

Zo doen we dat:  Bij de ontwikkeling en implementatie van automatiseringssystemen zijn soms wel tientallen partijen betrokken. Met hen structureren, beoordelen, beslissen en communiceren we het veranderproces. Dat betekent: goede afspraken maken, voortgang bewaken en bijsturen.

 

Een geschikte aanpak      

Opdrachtgever:  UWV

Primair proces:  Uitkeringsaanvragen beoordelen en verzorgen van uitbetalingen.

Opdracht:  Binnen het nieuwe uitkeringssysteem moesten bestaande losstaande IT-hulpmiddelen worden samengebracht op een Service Oriented Architecture.

Probleemstelling:  Als gevolg van een organisatorische kanteling zijn de uitvoeringsprocessen ‘uit elkaar getrokken' waarbij er grote inefficiëntie is ontstaan ten aanzien van dossieroverdracht en werkverdeling. Inzet van nieuwe systeemondersteuning moest dit probleem mede oplossen.

Aanpak:  TerZake Partners zorgde voor het opstellen van een plan gericht op de invoering van centrale postontvangst, elektronisch archiveren, elektronische werkverdeling en het ontsluiten van primaire applicaties. Na het opstellen van dit plan en goedkeuring door de Raad van Bestuur, heeft TerZake Partners vanuit een projectleidersrol dit plan verder ingevuld en begeleid.

Team:  Totaal circa 50 projectmedewerkers binnen het Integraal Ontwerp Team. TerZake Partners gaf leiding aan circa 10 medewerkers (inhoudelijk deskundigen, architecten, ontwerpers en technisch specialisten) van het deelproject 'Systemen & Technologie'.

Resultaat:  In december is de nieuwe systeemondersteuning en het nieuwe klantproces beproefd in pilots op drie UWV-kantoren waarna in mei een landelijke uitrol heeft plaatsgevonden.

Doorlooptijd:  Circa anderhalf jaar.

Tevreden:  We hebben er voor gezorgd dat er een vangnet werd geboden voor een urgent probleem binnen het UWV en dat zaken op tijd werken zoals ze moeten werken. Kortom: een tevreden klant.

Neem contact met ons op.