Open standaarden en compliancy

IT-oplossingen zijn alleen zinvol als ze goed, betrouwbaar en stabiel zijn. Dat geldt ook voor koppelingen tussen systemen. Mismatch en fouten verlagen de acceptatiegraad en veroorzaken bedrijfsrisico’s. Systemen dienen 100% te voldoen aan de regels en specificaties van (open) standaarden. Dat biedt de meeste zekerheid op interoperabiliteit van software. Hoe weet u of dit het geval is? TerZake Partners is thuis in de "compliancy" wereld en kan u helpen om koppelvlak en ICT integratie problemen te voorkomen.

Zo doen we dat:  TerZake Partners heeft expertise in applicatie-integratie, meerdere integratiestandaarden en het managen van IT-(keten)test en acceptatieprocessen. We kunnen u helpen bij het maken van een risicoanalyse, het opstellen van programma's van eisen, inkoop en het inrichten en verbeteren van uw ICT test en acceptatieprocessen.

Foutje bedankt             

Opdrachtgever:  Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Primair proces:  Vormgeven en inrichten van een kwaliteitsintrument voor de StUF standaard zodat gemeenten meer grip krijgen op de kwaliteit van software.

Opdracht: Ontwerp en realiseer een onafhankelijke online testvoorziening voor de StUF standaard compleet met voorwaarden, handreikingen en voldoende draagvlak binnen de ICT markt.

Probleem: er zijn geen adequate testtools voor het testen en beoordelen van webservices die gebruik maken van XML standaarden zoals StUF. Bovendien blijkt het inbouwen van de StUF standaard complex en foutgevoelig te zijn. Dat leidt tot uiteenlopende koppelproblemen tussen pakketsoftware bij gemeenten.

Aanpak:  incrementeel, uitbesteding testsoftware tegen vaste prijs, in samenwerking met belanghebbende partijen.

Team:   Projectmanager en adviseur van TerZake Partners samen met deskundigen van opdrachtgever, softwareleverancier voor testsoftware en deskundigen van 10 pakketleveranciers.

Resultaat:  www.stuftestplatform.nl

Doorlooptijd:  12 maanden vanaf programma van eisen, aanbesteding testsoftware, realisatie, inclusief testtraject.

Tevreden:  De eerste resultaten zijn veelbelovend. De ICT leveranciers die het testplatform hebben getest zijn tevreden over de functionaliteit. Steeds meer leveranciers van gemeentelijke pakketsoftware zien de voordelen. Het is een 1e stap naar compliancy van koppelingen tussen software en op termijn mogelijk naar certificering van software.

Neem contact met ons op.