Jeroen van Willigen

linked_in      Neem contact op.

 

Jeroen is een ervaren business consultant en projectleider die met veel enthousiasme en kennis van zaken opereert tussen opdrachtgever, gebruikers en systeemontwerpers. Veelal startend vanuit een procesanalyse, verkent en initieert hij mogelijkheden om tot haalbare en werkbare oplossingen te komen. Bij de realisatie van deze oplossingen richt Jeroen zich op procesmanagement, projectleiding en de afstemming tussen gebruikers en ontwerpers. Jeroen's specialisme ligt bij het ontwerp en de implementatie van documentaire informatiesystemen en de integratie hiervan met werkstroombesturing. Dit voornamelijk binnen grootschalige administratieve processen. Tevens heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de introductie en ontwikkeling van nieuwe technologieën (PDA-oplossingen en digitale pen). De laatste jaren heeft Jeroen gewerkt als projectleider aan de totstandkoming van nieuwe systeemondersteuning rond het WIA-klantproces binnen het UWV. Momenteel is hij betrokken bij de selectie en inrichting van een applicatie voor de integrale regievoering van/over de buurtteams binnen de Gemeente Utrecht (onderdeel van de landelijke ‘living labs’) en de invoering van digitaal werken binnen het ZW-Arboproces van het UWV. Jeroen heeft een praktische en resultaatgerichte instelling en hecht grote waarde aan een goede afstemming en communicatie met alle betrokkenen.

 

Houdt van:   

Vrouw, kind en gitaarspelen. 

 

Ervaren in: 

Procesanalyse, procesmanagement, projectleiding, afstemming tussen gebruikers en ontwerpers, presenteren en humor.


Droomklus: 

 Een project waarin ‘denken’ snel wordt opgevolgd door ‘doen’.