Innovatie

Vernieuwen van producten, diensten, distributiekanalen, bedrijfsprocessen en IT is van levensbelang voor organisaties. En toch gaat innovatie vaak lastig. Waarom? Succesvolle innovatie vraagt om een andere managementstijl dan reguliere verbeterprojecten. Het lukt alleen met ruimte voor durf, creativiteit, kennisdeling en betrokkenheid. TerZake Partners zorgt ervoor dat goede ideeën resulteren in tastbare baten.

Zo doen we dat:  We helpen onze opdrachtgever bij uitdagende innovaties. Ook de menselijke kant van veranderen heeft onze aandacht. Wij kennen de mogelijkheden en onmogelijkheden van digitalisering van ketens, producten, diensten en bedrijfsprocessen. We scheppen allereerst een gunstig innovatieklimaat. Binnen dit klimaat vertalen we ideeën naar concepten die baten en marktkansen opleveren. Tenslotte vertalen we die nieuwe concepten naar beheersbare oplossingen.

     

Verzin een list        

Opdrachtgever:  GetronicsPinkRoccade.

Primair proces:  Het ontwikkelen en leveren van nieuwe IT-diensten.

Opdracht:  Definiëren en ontwikkelen van een nieuwe organisatie, processen, producten en diensten. En tegelijkertijd opzetten van een nieuw deliveryteam om de marktpositie te verstevigen.

Probleemstelling:  Voor veel informatiesystemen waarop de opdrachtgever beheer en onderhoud uitvoert, nadert het einde van de levensduur. Getronics PinkRoccade wil haar positie binnen belangrijke klantgebieden versterken door innovatieve diensten te ontwikkelen.

Aanpak:  Innovatiemanagement. Dat betekent: analyseren van de (latente) klantvraag, bedenken van vernieuwende producten en diensten, investeringsvoorstellen, aanjagen van vernieuwing, opstellen van innovatieplannen. Leiden van het innovatietraject en meerdere geslaagde klantproposities uitgebracht.

Team:  Innovatie in een businessunit met circa 50 medewerkers.

Resultaat:  Marktanalyse en business case voor nieuwe diensten. Een nieuw team opgebouwd van nul naar zeven mensen. Definitie en opzet van een producten- en dienstencatalogus voor binnengemeentelijke integratie. Klantproposities, presentaties en gesprekken bij klanten en omzet in de nieuwe diensten.

Doorlooptijd:  2 jaar.

Tevreden:  De opdrachtgever had binnen twee jaar een nieuw team dat kostendekkend nieuwe diensten levert en daarbovenop een betere relatie en samenwerking met de klanten. Reden voor tevredenheid dus.

Neem contact met ons op.