Project Audits

Weet u hoe goed uw projecten lopen? Worden de business benefits gehaald? Binnen budget? TerZake Partners verricht project audits om daar achter te komen. Met onze project audits krijgt u een onafhankelijk oordeel over de projectbeheersing. We geven aanbevelingen om de slaagkans te vergroten.

Zo doen we dat:  Op basis van de beoordeling van producten, documentatie en interviews met de belangrijkste betrokkenen bij het project maken we een analyse van de kwaliteit van de projectbeheersing. We beoordelen de slaagkans van het project. Daarvoor kijken we naar een aantal kritische performance area’s. De doorlooptijd varieert van één week voor een quick scan tot zes weken voor een volledige programma-audit.

     

Succes verzekerd     

Opdrachtgever:  Achmea

Primair Proces:  Verzekeren van particulieren en bedrijven tegen alle soorten risico's.

Opdracht:  Ontwikkel een methode om de slaagkans van projecten te beoordelen. Richt je daarbij met name op de projectbeheersing en gebruik de kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement.

Probleemstelling:  Om de risico's binnen projecten goed te kunnen beoordelen is behoefte aan een gedegen en praktisch toepasbare project audit-methode die aansluit bij de eigen standaards.

Aanpak:  TerZake Partners heeft samen met de opdrachtgever een project audit-model ontwikkeld. Project managementervaringen zijn toegevoegd aan beproefde audit methoden. Vervolgens is meegewerkt aan de introductie en toepassing in de organisatie.

Team:  Het project audit model is ontwikkeld in samenwerking met enkele ervaren auditors. Het wordt toegepast door Group Audit en Risk Services.

Resultaat: Achmea past het project audit model toe. De methode is vastgelegd in een handboek en hulpmiddelen, zodat het makkelijk en snel is over te dragen.

Doorlooptijd: De project audit methode is binnen enkele maanden uitgewerkt. Het toepassen van een volledige programma audit heeft een doorlooptijd van circa 6 weken. Het uitvoeren van een project audit in verkorte vorm, als risico analyse, heeft een doorlooptijd van ongeveer één week.

Tevreden: De opdrachtgever kan op een objectieve en vergelijkbare manier projecten doorlichten. Uiteindelijk gaan projecten daardoor beter draaien. Een blije klant dus.

Neem contact met ons op.