Business Intelligence

De meeste bedrijven gebruiken veel verschillende systemen. Dat ontneemt het zicht op verbanden en trends. Business Intelligence koppelt gegevens uit meerdere systemen. Het verloop van bedrijfsprocessen wordt inzichtelijk en bestuurbaar.

Zo doen we dat:  Slechts 50% van de Business Intelligence-projecten is succesvol. Hoe komt u aan de intelligente helft te zitten? De basis van ons succes is een gedegen, in de praktijk bewezen aanpak. Allereerst vertalen we uw processen naar cruciale stuurinformatie. Die ontsluiten we vervolgens in kleine, korte increments. Op deze manier houdt u grip op het Business Intelligence project.

 

Intelligente verkenningen         

Opdrachtgever:  CWI

Primair proces:  Informatievoorziening rond de organisatiebeheersing van processen HRM, financiën, inkoop en huisvesting.

Opdracht:  Inventariseer knelpunten en risico's in de informatievoorziening en -beoordeling van een aantal alternatieve Business Intelligence-producten op hun effectiviteit voor CWI.

Probleemstelling:  De informatievoorziening is te complex en komt soms op te risicovolle wijze tot stand.

Aanpak:  Om een goed zicht te krijgen op de knelpunten en risico’s hield TerZake Partners interviews met diverse medewerkers in de organisatie. Dat leverde zicht op: wie heeft welke informatie op welk moment nodig om de processen goed te laten verlopen.

Team:  Projectleider/consultant TerZake Partners.

Resultaat:  Rapportage met (kort) theoretisch kader, voorstel voor gefaseerd groeipad, overzicht van gewenste informatie in relatie tot processen en doelstellingen, GAP-analyse tussen gewenste en huidige situatie, voor- en nadelen van de alternatieven, business case en een advies, inclusief projectvoorstel voor vervolg.

Doorlooptijd:  Circa 2 maanden.

Tevreden:  De opdrachtgever was erg tevreden met de wijze waarop de verschillen in functionaliteit van de BI-producten inzichtelijk is gemaakt.

Neem contact met ons op.