Pakketselectie en Implementatie

Voor de inrichting van bedrijfsprocessen zijn veel softwarepakketten te koop. Een standaardpakket is vaak goedkoper en sneller geïmplementeerd dan zelf software bouwen. De kunst is echter het juiste pakket te kiezen, dat over een paar jaar nog stééds voldoet. De juiste keuze maakt u alleen met goede selectiecriteria, up-to-date marktkennis en een vooraf uitgebalanceerd beslissingsmodel.

Zo doen we dat:  Een goede pakketselectie begint bij het doel. Wat wilt u bereiken? Vervolgens bepalen we met u de route om daar te komen en worden de eisen vastgesteld. We maken een ‘meetlat’ om de diverse pakketten te vergelijken. Bij de onderhandeling helpen we u om de condities aan te scherpen en toe te snijden op uw situatie.  Na aanschaf helpen we u om de leverancier zijn beloftes na te laten komen en zorgen we ervoor dat uw organisatie goed voorbereid is bij de ingebruikname.

     

Deze CAO smaakt naar meer        

Opdrachtgever:  UWV

Primair proces:  Flexibele arbeidsvoorwaarden voor UWV-medewerkers. Het zogenaamde ‘Keuzeplan’: een CAO á la carte systeem.

Opdracht:  Ontwikkel een geautomatiseerd systeem waarmee elke UWV medewerker zijn eigen keuzes kan maken. Houd de verwerking van de keuzes betaalbaar.

Probleem:  Een groot aantal keuzecombinaties en veel medewerkers die deze keuzes moeten kunnen maken. Dat is complex. Toch moesten de keuzes gegarandeerd correct, eenvoudig en snel worden afgehandeld. UWV wilde een betrouwbaar pakket van een goede leverancier dat binnen de infrastructuur kon worden ingezet.

Aanpak: Allereerst zijn de selectiecriteria opgesteld, onderverdeeld in functionele, technische, commerciële en juridische criteria. We hebben de onderlinge weging bepaald en vastgesteld wie welke criteria beoordeelt. Vervolgens zijn diverse leveranciers benaderd. In een aantal sessies zijn de offertes door de projectgroep beoordeeld. De drie besten zijn uitgenodigd voor een presentatie. Uiteindelijk is de leverancier met de hoogste score gekozen.

Team: 7 personen: 2 vanuit Arbeidszaken, 1 vanuit Inkoop, 1 vanuit Concern IT, 2 vanuit P&O en 1 projectleider.

Resultaat:  Pakketselectie en een onderbouwde, beargumenteerde keuze voor een leverancier. Het project is vervolgd met een succesvolle implementatie van het pakket.

Doorlooptijd: Circa 4 maanden.

Tevreden: Een prettig, duidelijk en transparant projectverloop. Binnen tijd en budget. De soepele samenwerking tussen mensen van verschillende afdelingen was een feest.

Neem contact met ons op.