Business Process Management 

Bedrijven die onvoldoende snel, efficiënt en klantgericht werken kunnen niet overleven. Business Process Management structureert en verheldert bedrijfsprocessen. Door IT-hulpmiddelen slim in te zetten kunt u efficiënter en klantgerichter werken. Het resultaat: hogere kwaliteit, lagere kosten en betere prestaties. TerZake Partners geeft u een frisse blik op uw bedrijfsprocessen.

Zo doen we dat:  We zetten IT-hulpmiddelen zo in dat er speelruimte ontstaat voor vakmanschap. We analyseren uw businessprocessen en beoordelen de effectiviteit. Vervolgens optimaliseren we de processen met de meeste geschikte methoden, technieken en software. Tot slot meten we of de veranderingen het gewenste effect hebben opgeleverd. Het draait voor ons om de invoering van eenvoudig te gebruiken verbeteringen.

 

Een gestroomlijnd proces  

Opdrachtgever:  UWV

Primair proces:  Uitkeringsaanvragen beoordelen en verzorgen van uitbetalingen.

Opdracht:  Het samenbrengen van bestaande en nieuwe IT-hulpmiddelen tot een efficiënte procesondersteuning.

Probleemstelling:  Als gevolg van een organisatorische kanteling zijn de uitvoeringsprocessen ‘uit elkaar getrokken' waarbij er grote inefficiëntie is ontstaan ten aanzien van dossieroverdracht en werkverdeling. Inzet van nieuwe systeemondersteuning moet dit probleem mede oplossen.

Aanpak:  TerZake Partners zorgde voor het opstellen van een plan gericht op de invoering van centrale postontvangst, elektronisch archiveren, elektronische werkverdeling en het ontsluiten van primaire applicaties. Na het opstellen van dit plan en goedkeuring door de Raad van Bestuur, heeft TerZake Partners vanuit een projectleidersrol dit plan verder ingevuld en begeleid. In december zijn de nieuwe systeemondersteuning en het nieuwe klantproces beproefd in pilots op drie UWV-kantoren waarna in mei de landelijke uitrol heeft plaatsgevonden.

Team:  Totaal circa 50 projectmedewerkers binnen het Integraal Ontwerp Team. TerZake Partners gaf leiding aan circa 10 medewerkers (inhoudelijk deskundigen, architecten, ontwerpers en technisch specialisten) van het deelproject 'Systemen & Technologie'.

Resultaat:  Het WIA-klantproces is de voorloper van een gebruiksvriendelijker en efficiënter claim- en uitkeringsproces binnen het UWV. 

Doorlooptijd:  Circa anderhalf jaar.

Tevreden:  We hebben er voor gezorgd dat er een vangnet werd geboden voor een urgent probleem binnen het UWV en dat zaken op tijd werken zoals ze moeten werken. Kortom, een tevreden klant

Neem contact met ons op.